čtvrtek 26. března 2015

zdymadlo Smíchov

zdymadlo Smíchov

Zdymadlo Smíchov se nachází v Praze na Smíchově mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem.
zdymadlo Smíchov
Je největší ze čtyř pražských zdymadel, mezi něž ještě patří zdymadlo Modřany, Štvanice a Podbaba-Troja.
zdymadlo Smíchov
Překonává převýšení Šítkovského a Staroměstského jezu.
zdymadlo Smíchov
Šítkovský jez umožňuje z pravé strany Vltavy vplout pouze do zdrže jezu Staroměstského přes plavební komoru Mánes u Slovanského ostrova, patřící též ke zdymadlu Smíchov.

dům U Tří housliček

dům U Tří housliček

Nerudova ulice na Malé Straně patří vůbec k nejznámějším v Praze. Z Malostranského náměstí nás dovede téměř až k branám Pražského hradu a během této cesty na nás dýchne kus opravdové historie.
Nerudova ulice
Historické domy, obchůdky, restaurace, kavárničky, to vše je neodmyslitelnou součástí Nerudovy ulice.
Nerudova ulice
Některé domy vynikají nad ostatní o něco více, než ty ostatní. Díky významnému básníku a spisovateli Janu Nerudovi je to například dům U dvou slunců, stojící v horní části ulice (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/789).
Nerudova ulice
Naopak ve spodní části Nerudovy ulice patří mezi nejznámější dům U Tří housliček. Ten už tu stál ve 14. století. Byl sice zničen při požáru Malé Strany, ale znovu byl obnoven a poté ještě prošel několika přestavbami.

pomník T.G.Masaryka, Hradčany

pomník T.G.Masaryka, Hradčany

Pomníků našeho nejvýznamnějšího prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka stojí v České republice několik.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Od roku 2000 se k nim připojila i jeho nadživotní socha zdobící roh Salmovského paláce v Praze na Hradčanském náměstí, která vzhlíží směrem k bráně Pražského hradu.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Hlavní zásluhu na vybudování pomníku měla Nadace pro postavení pomníku T.G.M. v čele s osobnostmi jakými byli Alexandr Dubček a Václav Havel.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Sochu vytvořili akademičtí sochaři Josef Vajce a Jan Bartoš. Vzorem jim byla socha Masaryka z roku 1931 od Otakara Španiela, která je umístěna v Pantheonu Národního muzea v Praze.