středa 22. května 2013

kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Kostel Panny Marie Vítězné se nachází na konečné tramvaje č.22 v Praze na Bílé Hoře.
kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Je to místo, kde v roce 1620 proběhla neslavná bitva pro český národ, ve které byla stavovská vojska vedená Fridrichem Falckým poražena císařem Ferdinandem II. Habsburským, což byl zásadní zlom pro České země. Mnoho lidí po ní muselo uprchnout za hranice, 27 českých pánů bylo popraveno, a český stát se stal na dalších 298 let součástí nového rakouského soustátí.
následek prohry bitvy na Bílé Hoře
Jen kousek od mohyly upomínající na tuto památnou bitvu (více o ní nahttp://www.fototuristika.cz/tips/detail/725), byla v roce 1622 postavena jednoduchá kaplička s kostnicí, kam se ukládaly vyorané kosti vojáků padlých při v bitvě.
mohyla padlým bojovníkům při bitvě na Bílé Hoře
Z kapličky se postupně stalo vyhledávané poutní místo. V roce 1648 ho však zničilo švédské vojsko. V období let 1704-1730  začal vznikat v místě zničené kapličky rozsáhlý komplex poutního kostela.
kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Kostelní kopuli, ambity a nároží kaple projektoval Jan Blažej Santini. Výzdoba byla dílem malíře Václava Vavřince Rainera , jehož malby lze spatřit i v chrámu sv.Mikuláše na Malé Straně.

Poštovní muzeum Praha

Poštovní muzeum Praha

Poštovní muzeum bylo založeno v roce 1918 a původně se nacházelo v Praze na Ovocném trhu v budově Karolina Univerzity Karlovy (více o ní na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/469). Teprve deset let po jeho založení bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti.
budova Karolina Univerzity Karlovy
budova Karolina Univerzity Karlovy 

V roce 1933 se muzeum přestěhovalo na pražský Smíchov do bývalého kláštera sv.Gabriela (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/716). Zde vydrželo až do roku 1988, kdy proběhlo poslední stěhování do současných prostorů na Novém městě do ulice Nové mlýny.
bývalý klášter sv.Gabriela
bývalý klášter sv.Gabriela

Poštovní muzeum je umístěné ve Vávrově domě, což je někdejší obydlí pražských mlynářů, jejichž mlýny stály v jeho bezprostřední blízkosti.
Poštovní muzeum Praha
Dům postavený v barokním slohu v 17.století je součástí pražské památkové rezervace UNESCO.
Poštovní muzeum Praha
Uvnitř domu jsou čtyři salonky vyzdobené nástěnnými malbami malíře Josefa Navrátila. Vybavení tvoří původní měšťanský interiér z poloviny 19. století.

pátek 3. května 2013

kostel sv.Petra Na Poříčí


kostel sv.Petra Na Poříčí

Kostel sv.Petra se nachází v Biskupské ulici v Praze na Novém Městě. Byl postaven jako farní kostel zaniklé osady Poříčí, i proto se mu celým názvem říká kostel sv.Petra Na Poříčí.
kostel sv.Petra Na Poříčí
Tato gotická trojlodní stavba prošla dosti složitým vývojem od 12. do 15. století.
kostel sv.Petra Na Poříčí
Kostel i s pozemky věnovala královna Konstancie Uherská rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou, založeným její dcerou Anežkou Přemyslovnou. Tento kostel s určitou přestávkou patří křížovníkům dodnes.
kostel sv.Petra Na Poříčí
Po ničivých povodních v roce 1280 vznikl u kostela hromadný hrob obětí této katastrofy, který se stal později oficiálním hřbitovem. Začátkem 14.století byla u kostela postavena farní škola a v roce 1598 pozdně gotická zvonice, dnes známá jako Petrská věž.