středa 8. října 2014

Arcibiskupský palác, Hradčany

Arcibiskupský palác, Hradčany

Bíle zářící třípatrový Arcibiskupský palác patří k nejvýznamnějším pozdně barokním stavbám v Praze. Nachází se na Hradčanském náměstí, hned vedle hlavní brány Pražského hradu.
Arcibiskupský palác, Hradčany
Toto honosné sídlo, kdysi patřící Floriánu Griespeku z Griespachu, daroval 5. října 1561 na základě věnovací listiny císař Ferdinand I., prvnímu pohusitskému pražskému arcibiskupu Antonínu Brusovi z Mohelnice a jeho nástupcům.
Arcibiskupský palác, Hradčany
V té době však budova vypadala zcela jinak. V roce 1420 ji totiž značně poškodil rozvášněný dav husitů a nový palác se tak stavěl na pozůstatcích původní gotické budovy.
Arcibiskupský palác, Hradčany
Palác prošel během své existence mnoha malými i většími přestavbami. Největší zásluhu na dnešní podobě Arcibiskupského paláce má významný architekt z Říma Jean Baptista Matheye, který sídlo rozšířil a vtiskl mu barokní podobu.

Svatováclavská vinice

Svatováclavská vinice

Navštívíte-li Pražský hrad, nezapomeňte se zajít podívat také do areálu Svatováclavské vinice. Nachází se na úzkém ostrohu mezi ulicí Na Opyši a Starými zámeckými schody ve východní části Pražského hradu.
Svatováclavská vinice
Areál vinice má dva vchody. Dolní je na začátku Starých zámeckých schodů a lze ho využít při příchodu z Klárova od stanice metra Malostranská.
Svatováclavská vinice
Horní vchod je na konci schodů, hned u dolní brány Pražského hradu.
Svatováclavská vinice
Naproti němu, v místě pod Daliborkou, kde bývalo popraviště pro šlechtice, stojí socha sv.Barbory, patronky popravených.

Malostranský hřbitov

Malostranský hřbitov

I když je název Malostranský hřbitov odvozen od pražské čtvrti Malá Strana, přeci jenom se nachází kousek stranou centra. Rozkládá se na rozhraní Smíchova a Košíř, obklopen dvěma poměrně rušnými silnicemi, Plzeňskou a Duškovou.
Malostranský hřbitov
I proto o něm asi mnozí Pražané ani nevědí, ačkoliv patří k velice zajímavým místům ukrývající vzácnou galerii plastik z 19.století a mnoho hrobů významných českých osobností.
Malostranský hřbitov
Byl založen v roce 1680 při morové epidemii, při níž tehdy v Praze zemřelo kolem dvanácti tisíc obyvatel.
Malostranský hřbitov
Na jeho rozlehlém pozemku byla postavena v roce 1703 kaple sv.Rocha, v roce 1715 kaple Nejsvětější Trojice a v období let 1831-1837 i kostel Nejsvětější Trojice.

 

kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech

kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech

Kostel Panny Marie Andělské je součástí kapucínského kláštera nacházejícího se v Praze na Hradčanech, v severní části Loretánského náměstí.
kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech
Jde o vůbec nejstarší kapucínský klášter v Čechách. Založil ho v roce 1600 generál řádu Vavřinec z Brindisi na pozemcích zahrady Lobkoviců, které zakoupil a daroval kapucínům pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Lipé a Dubé.
kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech
V areálu kláštera stojí velice prostý jednolodní kostel Panny Marie Andělské. Po stranách lodi má umístěné čtvercové kaple. Kostel nemá věž, jen malou sanktusovou věžičku se zvonem z roku 1714 z dílny zvonaře Mikoláše Löva, s nímž se vždy zvonilo při mších.
kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech
V roce 1602 byl kostel zasvěcený Panně Marii Andělské. Zajímavostí jsou zabudované dělové koule v průčelí kostela, jako památka na ostřelování kláštera pruským dělostřelectvem v roce 1757.