neděle 30. září 2012

Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově


Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově


Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova se nachází na pražském Vítkově, kde vytváří hlavní dominantu Národního památníku. Díky své velikosti a umístnění je viditelná i z dosti vzdálených míst v Praze.
Jezdecká socha Jana Žižky
Právě na vrchu Vítkov svedl v roce 1420 husitský vojevůdce Jan Žižka vítěznou bitvu s křižáckými vojsky. Jezdeckou sochu na jeho počest ztvárnil žák Josefa Václava Myslbeka, Bohumil Kafka.
Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově
Pracoval na ni dlouhých deset let. Jako vzor koně posloužil norický ryzák These z Tlumačovského hřebčína. Aby dílo bylo co nejdokonalejší a ladilo do posledního detailu se skutečností, dost času věnoval Kafka studování pohybů koní a s historiky konzultoval výzbroj a výstroj Žižky.
Jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově
 K slavnostnímu odhalení jezdecké sochy Jana Žižky došlo v roce 1950, přesně v den 530. výročí bitvy na Vítkově.

čtvrtek 20. září 2012

Židovský hřbitov na Josefově


Židovský hřbitov na Josefově

Starý židovský hřbitov v Praze na Josefově patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Zároveň je třetím nejnavštěvovanějším hřbitovem v Evropě, hned po londýnském Highgate Cemetery a pařížském Cimetiere du Pere-Lachaise.
Židovský hřbitov na Josefově
Byl založen v první polovině 15.století a dnes se tam nachází na 12 000 náhrobních kamenů. Přestože byl kvůli nedostatku místa několikrát rozšiřován, pohřbívalo se na něj i v několika vrstvách, údajně až dvanácti.
Židovský hřbitov na Josefově
Na hřbitově je pohřbena celá řada významných osobností jako byl astronom a lékař Josef Šelomo del Medigo (1591-1655), astronom a matematik David Gans (1541-1613), zemský rabín a bibliofil David Oppenheim (1664-1736), primas Mordechaj Maisel (1528-1601) a mnozí další. Asi nejvýznamnější osobou pohřbenou na tomto hřbitově je náboženský učenec a pedagog Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný rabi Löw, který vytvořil podle jedné legendy umělého člověka, golema.
Židovský hřbitov na Josefově
Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1439 a náleží básníku a učenci Avigdoru Karovi. Naopak nejmladší náhrobek je z roku 1787 a patří Mojžíši Beckovi. V tomto roce zde také pohřbívání skončilo.

pátek 7. září 2012

Stavovské divadlo


Stavovské divadlo


Jedna z nejkrásnějších historických divadelních staveb v Evropě se nachází na Ovocném trhu na cestě mezi Václavským a Staroměstským náměstím.
Stavovské divadlo
Divadlo v klasicistním stylu nechal postavit na svém vlastním pozemku a se svolením císaře Josefa II. osvícený vlastenec hrabě František Antonín Nostic –Rieneck. Po něm se i následně pojmenovalo na Hraběcí Nosticovo divadlo. Stavba započala v roce 1781 a již v roce 1783 bylo divadlo slavnostně otevřeno Lessingovou tragédií Emilia Galotti. Původní záměr hraběte Nostice uvádět v divadle pouze německou činohru a italskou operu byl posléze rozšířen i o české představení Odběhlec z lásky synové.
Stavovské divadlo
V lednu roku 1787 v divadle vystoupil a osobně oddirigoval svoji Figarovu svatbu W.A.Mozart. A i když předtím ve Vídni s tímto představením neuspěl, Pražané ho naopak přijali s velkými ovacemi. Dojatý Mozart se proto rozhodl složit pro toto vděčné publikum novou operu. V říjnu stejného roku se tak stalo a v divadle se konala světová premiéra opery Don Giovanni, která divadlo celosvětově proslavila. Mozart se v českém prostředí cítil šťastně. Prohlásil, že jeho orchestr je v Praze a že mu jeho Pražané rozumějí.
Stavovské divadlo
Před budovou divadla je z úcty k W.A.Mozarta a jeho opeře Don Giovanni umístěna socha s názvem Pietaod sochařky Anny Chromy.