neděle 8. prosince 2013

Hlávkův most

Hlávkův most

Hlávkův most je nejširším mostem v České republice a vůbec prvním pražským betonovým mostem přes řeku Vltavu. Překlenuje dvě vltavská ramena a ostrov Štvanici a spojuje Holešovice s Florencí.
Hlávkův most
Jedním z podnětů pro postavení tohoto mostu bylo jednak vybudování Ústředních jatek v Holešovicích, ale i plány na regulaci toku Vltavy a stavbu elektrárny na ostrově Štvanice.
Hlávkův most
Hlávkův most se stavěl ve dvou etapách v letech 1909-1912 a nahradil provizorní dřevěný most z roku 1900. Na jeho stavbě se podílely dvě názorově rozdílné skupiny architektů. I proto byla kratší část mostu vedoucí z Těšnova na ostrov Štvanici postavena podle návrhu Jiřího Soukupa z oceli, kdežto zbývající část vedoucí z ostrova Štvanice na holešovickou stranu navržená Františkem Menclem byla z betonu.
Hlávkův most
S ohledem na plánovanou trasu Severojižní magistrály byl most v letech 1958-1962 rozšířen téměř na dvojnásobek a Soukupovu ocelovou část mostní konstrukce nahradila železobetonová.

kostel sv.Václava na Proseku

kostel sv.Václava na Proseku

Po patronu naší země sv.Václavovi je u nás pojmenováno velké množství kostelů. Jedním z nich je i kostel sv.Václava v Praze na Proseku, který je nejstarší památkou této pražské čtvrti.
kostel sv.Václava na Proseku
Stojí v malebné ulici U Proseckého kostela s ještě dochovanými malinkými domky z dřívější doby. 
kostel sv.Václava na Proseku
Spolehlivé historické údaje o založení a podobě kostela se nedochovaly. Podle legendy v Kronice české Václava Hájka z Libočan, byl kostel založen synovcem Václava, Boleslavem II. v roce 970, kterému se měl sv.Václav zjevit při jeho cestě ze Staré Boleslavi do Prahy právě v těchto místech. Historici se však spíše přiklánějí, že původní románská trojlodní bazilika byla postavena pravděpodobně až ve druhé polovině 11.století.
kostel sv.Václava na Proseku
V roce 1421 za husitských bouří byl kostel zapálen a pobořen. Újmu utrpěl i od švédských vojsk na konci třicetileté války. Poté prošel mnoha úpravami.