neděle 25. srpna 2013

porodnice U Apolináře

porodnice U Apolináře

Porodnice U Apolináře se nachází na Praze 2 v Apolinářské ulici. Nelze ji přehlédnout či si ji splést, podobnou stavbu bychom u nás jen stěží hledali.
porodnice U Apolináře
Celá je postavena z režných cihel s charakteristickými stupňovitě zalamovanými štíty na hlavním průčelí. Pouze sokl budov a kružby kolem oken jsou kamenné.
porodnice U Apolináře
Tato velice zajímavá novogotická stavba získala 2.cenu v oboru architektury na Světové výstavě v Paříži.
porodnice U Apolináře
Porodnice U Apolináře byla postavena z důvodu již nevyhovujících hygienických podmínek porodnice nacházející se u kostela sv. Apolináře. V roce 1863 proto pověřil Zemský výbor Království českého úspěšného českého podnikatele, mecenáše, stavitele vídeňské opery, architekta Josefa Hlávku navržením nové moderní porodnice.

Jiráskův most

Jiráskův most

Jiráskův most byl postaven v letech 1929-1933 jako již šestý v pořadí v Praze po proudu Vltavy. Přestože stál již nedaleko Palackého most, stavbu Jiráskova mostu si vyžádal rozvoj Smíchova a tím i zvýšení dopravy v této části Prahy.
Jiráskův most
Původně měl stát most mezi Myslíkovou ulicí a Janáčkovým nábřežím a vést přes Žofín a dnešní Dětský ostrov, kde jsou ještě dnes patrné nábřežní opěry tehdy již započatých pracích.
Jiráskův most
Nakonec však byl postaven o kousek dále mezi současným Jiráskovým náměstím jako vyústění Resslovy ulice na straně Nového Města a Dienzenhoferovými sady na straně Smíchova.
Jiráskův most
Ale ani toto řešení se neobešlo bez problémů, neboť na smíchovské straně vadil ve výstavbě barokní Dienzenhoferův pavilon postavený v roce 1735. Nejdříve se počítalo s jeho přemístěním o 110 metrů dále proti proudu Vltavy, ale nenašla se žádná pojišťovna, která by uhradila případné škody vzniklé při přesunu a tak byl i přes protesty mnoha lidí zcela odstraněn.

kaplička se zvonicí na Střížkově

kaplička se zvonicí na Střížkově

V městské části Prahy 9 na Střížkově, na rohu ulic Střížkovská a U Kapliček, stojí drobná sakrální stavbička zářící už z dálky optimistickou žlutooranžovou barvou.
kaplička se zvonicí na Střížkově
Není se co divit, nedávno prošla dvěma etapami rekonstrukce za více jak 1,5 milionu korun, což se projevilo na jejím vzhledu a i jejího bezprostředního okolí.
kaplička se zvonicí na Střížkově
V roce 2011 byla dokonce prohlášena za kulturní památku.
kaplička se zvonicí na Střížkově
Podle vyjádření památkového ústavu jde o „Hodnotný, slohově vyzrálý a architektonicky náročně řešený doklad drobné venkovské sakrální stavby, typově a funkčně spojující architektonický typ zvonice s drobným kaplovým prostorem“. Hodnocení opravdu výstižné a zcela vyčerpávající.