pátek 29. března 2013

Mánesův most


Mánesův most

Přes Vltavu vede v Praze poměrně dost mostů. Tím devátým v pořadí po proudu řeky je Mánesův most spojující Palachovo náměstí s protilehlým Klárovem na Malé Straně.
Mánesův most
Ještě než byl postaven, sloužila zde pro pěší Rudolfova lávka. Byla zavěšena na mohutných řetězech a stála na jediném pilíři umístěném uprostřed toku Vltavy.
Rudolfova lávka

foto: zdroj Google

Vedle ní fungoval přívoz, převážející lidi k místní rybářské osadě. A právě v těchto místech byl postaven nový most ve stylu českého kubismu. Na jeho výstavbě se podíleli inženýr František Mencl a architekt Mečislav Petrů. Otevřen byl v roce 1914, ale úplně dokončen byl až o 2 roky později.
Mánesův most
Most je betonový a má 4 vylehčené klenební pole.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/719


Další zajímavá místa v Praze:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&tips_area=7&view=1&order=1&x=34&y=16

pátek 22. března 2013

Hergetova cihelna


Hergetova cihelna

Hergetova cihelna se nachází v atraktivní části Prahy na Malé Straně a je součástí jednoho z nejkrásnějších pohledů z Karlova mostu směrem k Pražskému hradu.
Hergetova cihelna
Jméno dostala po svém zakladateli Františku Antonínu Hergetovi, který pozemek s bývalou rasovnou a koželužnou v roce 1780 koupil a postavil na něm cihelnu.
Hergetova cihelna
 Využil tím výhodné polohy pozemku u Vltavy, neboť dříve se cihelny stavěly na březích řek, a to jednak kvůli vysoké spotřebě vody, ale i k snadné dopravě dřeva a odvozu cihel.
Hergetova cihelna
Hergetova cihelna měla dvě vápenné cihlářské pece, klenutý sklad vápna a její dvoupodlažní budova sloužila jako velký skladový prostor.

pátek 15. března 2013

klášter sv. Gabriela


klášter sv. Gabriela

Na jižním úpatí vrchu Petřín v Praze na Smíchově, v místě někdejších vinic, se nachází velkolepý novorománský klášterní komplex sv. Gabriela. Upoutá hned na první pohled, neboť tak trochu připomíná pohádkový hrad.
klášter sv. Gabriela
V historické literatuře se o něm příliš nepsalo, důvodem mohl být svérázný jakýsi pseudorománský příliš neuznávaný sloh kostela sv.Gabriela.
kostel sv.Gabriela
Zakladatelem opatství sv.Gabriela byla hraběnka Gabriela Sweerts-Šporková, která se rozhodla založit první ženský konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Na jeho výstavbu věnovala své jmění v hodnotě 1 milionu korun. Bohužel se nedožila ani položení základního kamene v roce 1888.
klášter sv. Gabriela
Komplex budov byl dostavěn v roce 1891 a vysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Schönbornem. Výzdoba vnitřních prostor probíhala ještě do roku 1917. Svými malbami tkz.beuronské školy se na ní podílela skupinka výtvarníků kolem německého malíře, sochaře, architekta a řeholníka Petra Desidera Lenze.

dům U Kamenného zvonu


dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu s č.p. 605 stojí v historickém centru Prahy na Staroměstském náměstí. Pravděpodobně patřil do majetku královny Elišky Přemyslovny, manželky Jana Lucemburského. Svým významem je tento dům považovaný za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze.
dům U Kamenného zvonu
Postavený byl v druhé polovině 13. století. Název domu je odvozen od zvonu umístěného na nároží domu jako domovní znamení.
dům U Kamenného zvonu
K tomu, co tento zvon znamenal, se váže několik pověstí. Ta nejznámější hovoří o kaplanu Elišky Přemyslovny Berengerovi, který dal v roce 1310 znamení zvonem Janu Lucemburskému, aby mohl nenásilně vstoupit a obsadit Staré Město pražské, tehdy okupované Jindřichem Korutanským.
dům U Kamenného zvonu
Nahrává tomu i další pověst, že v domě U Kamenného zvonu už předtím nějaký čas sídlil právě Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou, když se tam uchýlili po požáru Královského paláce v roce 1303, jež se stal na určitou dobu neobyvatelným.
Snad se měl v domě narodit v roce 1316 jejich syn Karel IV., který v něm pobýval i po svém návratu do Čech v roce 1333. Kdo ví…

Negrelliho viadukt


Negrelliho viadukt

Negrelliho viadukt, někdy též nazývaný Karlínský, se nachází v Praze a vede od Masarykova nádraží, přes Karlín, ostrov Štvanici a končí v holešovických Bubnech.
Negrelliho viadukt
Jednalo se o vůbec první železniční most vybudovaný přes řeku Vltavu. Nyní je po proudu Vltavy až 13 pražským mostem a po Karlově mostě je druhým nejstarším.
Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt byl ve své době naprosto ojedinělé a navíc elegantní dílo, které ohromilo Evropu a objevovalo se na mnohých fotografiích.
Negrelliho viadukt
foto zdroj Wikipedie

Stavba byla součástí projektu Severní státní dráhy Olomouc-Praha-Drážďany. V roce 1842 odsouhlasilo stavbu ředitelství drah a ještě téhož roku byla podepsána mezistátní dohoda mezi Rakouskem a Saskem.

pátek 8. března 2013

kaple sv. Máří Magdalény


kaple sv. Máří Magdalény

Kaple sv. Máří Magdalény stojí v Praze celkem nenápadně na nábřeží Edvarda Beneše při levém břehu řeky Vltavy.
kaple sv. Máří Magdalény
Oválná raně barokní kaple byla postavena roku 1635. Jako architekt je nejčastěji uváděn Giovanni Domenico de Barifis a stavitel převor špitálského řádu Křížovníků s červeným srdcem, prelát Jan Chrisostom Trembský.
kaple sv. Máří Magdalény
Kaple svaté Máří Magdaleny stála původně v místech dřívější klášterní vinice Cyriaků z řádu Křížovníků s červeným srdcem. Využívali ji hlavně vinaři z letenských vinic, kteří u ní vzdávali Bohu díky za lepší úrodu a voraři, kteří v jejím okolí vždy odpočívali a děkovali u ní za pomoc při proplutí nebezpečných úseků Vltavy.
kaple sv. Máří Magdalény
Za vlády císaře Josefa II. byla v roce 1784 v rámci josefínských reforem zrušena. Stejně tak dopadly i ostatní kaple, kostely a rotundy po celé Praze.

Maiselova synagoga


Maiselova synagoga

Maiselova synagoga se nachází v historické části Prahy na Starém městě v ulici Maiselova. Tato ulice byla pojmenována právě po zakladateli synagogy, zámožném občanu a primasu Židovského města pražského Mordechajemu ben Šemuelu Maiselovi.
Maiselova synagoga
Ten již financoval rozsáhlou renesanční přestavbu pražského židovského ghetta, při které dal přistavět v roce 1564 Vysokou synagogu s přilehlou Židovskou radnicí, nemocnici a nechal vydláždit i hlavní ulici v tehdejším Židovském městě.
vysoká synagoga
V letech 1590-1592 se rozhodl postavit vlastní rodinou synagogu pojmenovanou jeho jménem. Stavbu navrhl významný stavitel Juda Coref de Herz a samotnou výstavbu řídil Josef Wahl. Šlo o neobvyklý projekt v renesančním slohu s gotickými prvky, kdy celou stavbu podpíralo na 20 mohutných pilířů.
Maiselova synagoga
V roce 1689 postihl Maiselovu synagogu požár a následně byla rekonstruována již v modernějším barokním slohu. Další přestavby synagogy proběhly v letech 1862-1864 a 1893-1905, kdy byly do stavby použity některé gotické prvky.

sobota 2. března 2013

Velkopřevorský mlýn


Velkopřevorský mlýn

Velkopřevorský mlýn se nachází na Malé Straně, na jednom z nejromantičtějších a nejtajuplnějších míst historické Prahy.
Velkopřevorský mlýn
Samotné mlýnské kolo je ponořeno v Čertovce, což je 740 metrů dlouhý umělý vltavský kanál, oddělující Kampu od Malé Strany. A právě toto místo Čertovky a Kampy je opředeno mnoha pověstmi a záhadami. Oblíbili si ho i filmaři, takže zdejší mlýnské kolo můžeme například vidět ve známém dětském filmu Chobotničky z druhého patra.
Velkopřevorský mlýn
I dnes hlídá mlýn pohádková bytost v podobě vodníka.
Velkopřevorský mlýn
Na Čertovce bylo původně devět mlýnů. Mlýnská kola už ale už mají pouze dva. Prvním je mlýn Huť, u kterého se kromě otáčejícího se kola dochovalo ještě stavidlo.