čtvrtek 17. července 2014

Müllerova vila (Loosova vila)

Müllerova vila (Loosova vila)

Říká se jí Müllerova vila podle majitele nebo také Loosova vila podle jejího stavitele. Nachází se v luxusní čtvrti na pražském „Beverly Hills“ ve Střešovicích na Ořechovce.
Müllerova vila (Loosova vila)
V letech 1928-1930 si ji nechal postavit ing. František Müller, movitý spolumajitel stavební firmy Kapsa-Müller, když se měl se svojí rodinou stěhovat z Plzně do Prahy.
Müllerova vila (Loosova vila)
S představou o jedinečném rodinném sídle, svěřil tento úkol uznávanému modernímu architektovi Adolfu Loosovi.  Ten ještě ve spolupráci s Karlem Lhotou nezklamal…
Müllerova vila (Loosova vila)
Zvenčí sice vypadá vila velice stroze a funkcionalisticky, na což Adolf Loos jako nepřítel různých ornamentů a zdobících prvků odpovídal, že dům stavěl pro obyvatele domu a nikoliv pro kolemjdoucí.

Kalvárie v Motole

Kalvárie v Motole

Kalvárie v Motole se nachází u Motolského krematoria v blízkosti sídliště Řepy. Přírodní památkou bylo toto území, o rozloze 3,71ha, vyhlášeno v roce 1982.
Kalvárie v Motole
Tvoří ji dvě dominantní výšiny tvořené prvohorními horninami, které byly od sebe navzájem odděleny na severní a jižní část rušnou čtyřproudou komunikací s tramvajovým pásem uprostřed.
Kalvárie v Motole
V severní části území byl v 70 letech zřízen lesopark, který dnes využívají především obyvatelé přilehlého řepského sídliště.
Kalvárie v Motole
Jižní část je převážně pokryta lesem a je součástí přírodního parku Košíře-Motol.

středa 2. července 2014

vodní elektrárna Štvanice

vodní elektrárna Štvanice

Ostrov Štvanice ležící mezi Těšnovem a Holešovicemi patří k těm větším pražským ostrovům na Vltavě (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/497).
vodní elektrárna Štvanice
Vede přes něj Negrelliho viadukt (http://www.fototuristika.cz/tips/detail/712) i Hlávkův most (http://www.fototuristika.cz/tips/detail/760) a nachází se tam také známý tenisový areál Štvanice.
tenisový areál Štvanice
Donedávna tu stával i historický a slavný zimní stadion, na kterém v roce 1947 vybojovali naši hokejisté titul mistrů světa. Po ničivých povodních v roce 2002 však musel být stržen.
zde stával zimní stadion Štvanice
Jen kousek od něj, v samé špičce ostrova, stála vodní elektrárna Štvanice, která dodnes patří k ozdobám ostrova.

kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého

kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého

Na nejvyšším místě Nového Města, na konci ulice Ke Karlovu, se nachází kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého. Kostel stojí v areálu s upravovaným parkem a bývalým klášterem augustiniánů kanovníků.
kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého
Nejlépe se k němu lze dostat od stanice metra Vyšehrad po Nuselském mostě (více o něm nahttp://www.fototuristika.cz/tips/detail/156). Už z mostu jsou vidět krásné barokní tvary kostela.
kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého
Na konci mostu se dáme doleva a za chvilku stojíme před branou do klášterního areálu, nazývaného též Karlov.
kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého
Po průchodu vchodem upoutá hned zkraje malá kaplička s nikou, ve které je umístěna socha císaře Karla IV. od Josefa Maxe z roku 1837.

park Klamovka

park Klamovka

Na rozhraní pražských čtvrtí Smíchov a Košíře se vypíná nad Plzeňskou ulicí návrší s parkem Klamovka.
park Klamovka
Dříve se na něm nacházely vinice, které nechal založit císař a český král Karel IV. Stála tam i hospodářská usedlost a spolu s vinicemi patřila pod správu kartouzského kláštera.
park Klamovka
 Pojmenování Klamovka bylo pak odvezeno od jména šlechtického rodu Clam-Gallasů, kteří to tu od roku 1757 vlastnili a vybudovali zde krásné rokokové sídlo s rozsáhlou zahradou v anglickém stylu s několika stavbami a pomníky. Dokonce tu zřídili i malou zoologickou zahradu se smečkou vlků a medvědy.
park Klamovka
Největší rozkvět zámeckého parku nastal v polovině 19.století zásluhou místního zahradníka Josefa Blechy, který byl známý pořádáním květinových výstav v Praze.

Podolská vodárna

Podolská vodárna

Podolská vodárna se nachází na pravém břehu Vltavy mezi plaveckým stadionem v Podolí a Vyšehradem.
Podolská vodárna
S rozvojem města rostla i potřeba po kvalitní vodě. V druhé polovině 19.století tak bylo v Praze mnoho vodárenských zařízení. Mezi nimi i Vinohradská vodárna stojící sice v Podolí, ale zásobující vodou tehdy samostatné město Královské Vinohrady, později i Žižkov, Nusle, Vršovice a Strašnice.
Podolská vodárna
Po výstavbě nového pražského vodovodu v letech 1908-1913, byla voda do Prahy přiváděna i z nového vodního zdroje od Jizery u Káraného a natolik pokryla potřeby města, že všechny staré městské vodárny, včetně Vinohradské, mohly být zrušeny.
Podolská vodárna
Další vlna rozvoje města a již nedostatečná kapacita z jizerských zdrojů vyvolala opět větší požadavky na množství pitné vody pro město, proto se Pražský magistrát rozhodl vybudovat novou velkokapacitní filtrační vodárnu na místě staré Vinohradské vodárny.